Judesio Namų vidaus taisyklės

 1. Sveikatingumo ir sporto studijos „Judesio Namai“ (toliau – Studija), esančios adresu Leičių 11-127, Vilniuje taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. 
 2. Už nepilnamečius asmenis, kurie lankosi Studijoje bei naudojasi jos paslaugomis, atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos  paslaugomis. Už mažamečių ir nepilnamečių vaikų priežiūrą treniruočių metu taip pat atsako patys tėvai.
 3. Į pirmą treniruotę būtina užsiregistruoti iš anksto. 
 4. Norintys naudotis Studijos paslaugomis, lankytojai privalo įsigyti terminuotą  kartinį abonementą, apmokėdami iš anksto.
 5. Įsigijus 8 kartų abonementą, treniruotės lankomos sutartu laiku 2 kartus per savaitę, 12 kartų – 3 kartus per savaitę. Neišnaudoti kartai neperkeliami.
 6. Abonemento galiojimo laikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju, iš anksto apie tai informavus Studijos trenerius. 
 7. Iš anksto susitarus, abonementas gali būti stabdomas dviem savaitėm laiko, vieną kartą per metus. Išsipirkus abonementą 6 mėn. laikotarpiui, abonementas gali būti stabdomas vieną kartą per 6 mėn.
 8. Nusipirkus abonementą ir sugalvojus nebesportuoti, pinigai negražinami. 
 1. Prieš pradedant lankyti treniruotes, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
 2. Lankytojai, naudodamiesi Studijoje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Studijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką lankytojo sveikatai, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Studiją bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas. 
 3.  Kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, Studijos darbuotojai gali paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Naudodamasis Studijos teikiamomis paslaugomis, lankytojas visiškai atsako už savo sveikatos būklę bei už pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklės teisingumą.
 4. Lankytojas įsipareigoja atsakingai ir rūpestingai naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Studijos paslaugomis nepadarytų žalos sau ir kitų Studijos lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui. Lankytojas įsipareigoja laikytis Studijos atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Studijos įrangos ir inventoriaus eksploatavimo; naudojimosi Studijos paslaugomis.
 5. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Studijos darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Studijos paslaugomis.
 6. Studija neteikia daiktų saugojimo paslaugos, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietoje – Studijos rūbinėje. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Studijos darbuotojus. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Užmiršti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų. Studija nerekomenduoja neštis vertingų daiktų ir pinigų.
 7. Išeinant, spintelės raktas paliekamas spintelės durelių spynelėje. Pametus raktelį sumokama 1 Eur kompensacija.
 8. Studijos  administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius ir trenerius, apie tai iš anksto informuodama klientus. Taip pat fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti savo internetiniame puslapyje, facebook profilyje, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama iš anksto. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš treniruotę. Jie nebus fotografuojami ar filmuojami.
 9. Lankytojams Studijos patalpose draudžiama: būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų; fotografuoti ar filmuoti be Studijos administracijos raštiško leidimo; įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti; sąmoningai gadinti Studijos materialinį turtą.

Privatumo politika:

 1. Studija gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 2. Lankytojas, norintis naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, sutinka pateikti informaciją apie save, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Studija naudoja gautus duomenis, kad atpažintų Lankytoją, praneštų apie treniruočių tvarkaraščio pasikeitimus ir susisiektų skubiais atvejais.  Lankytojas negali naudotis Studijos paslaugomis jei nepateikia asmens duomenų.
 3. Pateikdamas asmens duomenis, Lankytojas patvirtina, kad jie yra tikslūs ir teisingi.
 4. Studija gali naudoti elektroninį paštą tiesioginės rinkodaros tikslais (siųsti Lankytojams naujienas apie paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą) tik tuo atveju, jeigu Lankytojas sutinka gauti šią informaciją. 
 5. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros lankytojas gali bet kada informuodamas apie tai Studiją elektroniniu laišku, adresu: info@judesionamai.lt
 6. Studija saugo ir tvarko Lankytojo duomenis, kol Lankytojas naudojasi Studijos teikiamomis paslaugomis. Duomenys automatiškai ir negrįžtamai ištrinami praėjus 5 metams nuo paskutinio apsilankymo Studijoje.
 7.  Lankytojų duomenų apsaugai yra naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui.
 8. Lankytojas, pateikęs asmens duomenis Studijai, turi šias teises:  kreiptis su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;  ištrinti savo asmens duomenis nustojus naudotis Studijos paslaugomis; apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis.
 9. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo pa­tvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. 

Higiena

 1. Į treniruočių salę lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne (avalynė nėra būtina, galima sportuoti su kojinaitėmis, pėdutėmis ar šokių mankštos bateliais). Basomis sportuoti negalima. Rekomenduojame turėti rankšluostį (pasitiesimui ant kilimėlio).
 2. Po treniruotės sporto salėje visi lankytojai privalo nuvalyti kilimėlius specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.